Ciekawostki

Najnowsze

Identyfikatory ash zapewniają odpowiednia wizualizację w Twojej firmie.


reklama, promocja, pr

Badania z dziedziny marketingu
Kampania marketingowa jest nieodzowną częścią prowadzenia każdego biznesu.

Ważną jej częścią są badania rynku, które powinny być wykonywane jeszcze na początku, najlepiej przed podjęciem jakichkolwiek innych akcji. Istnieją różnorakie metody badań marketingowych, które zależą przede wszystkim od profilu danego przedsiębiorstwa, ale też od celów, które zamierza ono osiągnąć poprzez kampanię marketingową.

Ważną częścią tego typu badań jest sprawdzenie, w jaki sposób nasza najbliższa i najpoważniejsza konkurencja działa właśnie na terenie marketingu - to, jak się promuje i co robi, by pozyskiwać zupełnie nowych klientów, jest nam w stanie wyznaczyć swoistą drogę, według której będziemy podążać. Badanie marketingowe to jednak o wiele bardziej skomplikowana rzecz, a określenie tego, w jaki sposób działa konkurencja jest jedynie początkiem.

Dalszym krokiem powinno być zbadanie upodobań klientów i dostosowanie własnej kampanii marketingowej do ich potrzeb. Tutaj należy wziąć pod uwagę wiele czynników określających potencjalnych nabywców: wiek, płeć, narodowość czy zainteresowania. Dobrze przeprowadzone badanie marketingowe bierze pod uwagę wszystkie ze wspomnianych czynników i pozwala na określenie, w której grupie klientów dane produkty są najbardziej popularne i na którą z nich należy się nastawić.

Co będą badać polskie instytuty badawcze w 2014 roku? Plany na ten rok znaleźć można na stronie Instytutu Badawczego IPC.

Zdjęcia naszego reportera


reklama
promocja
pr